Lasten toimintaterapia

Tarjoan toimintaterapiapalveluita yksityisenä palveluntuottajaksi. Olen toiminut lasten toimintaterapeuttina valmistumisestani (2005) lähtien. Olen työskennellyt alkuun Keravan kaupungilla, josta siirryin Nurmijärven kuntaan 2007. Kunnasta siirryin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelukseen. Työni on ollut moniammatillista yhteistyötä perheiden tukemiseksi sekä lasten toimintaterapian arviointi- ja terapiatyötä. Ennen toimintaterapeutiksi valmistumistani olen ollut töissä päiväkodissa, kehitysvammaisten asuntolassa ja mielenterveystyön tukipisteessä.

Olen toimintaterapeutin työssäni pitänyt yllä ja kehittänyt osaamistani täydennys- ja lisäkoulutuksilla arviointi- ja terapiamenetelmien sekä itsen kehittämisen alueilla. Olen käynyt NLP:n perus- ja jatkokurssin (NLP Master Practitioner) 2008-2009. Valmistuin YAMK toimintaterapeutiksi 2018 kuntoutuksen ohjelmasta. Opiskelen parhaillaan (2/21) sensorisen integraation B-osan opintoja.

Lasten toimintaterapia on kuntoutusmuoto, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa löydetään yhdessä ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin sekä tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaan. Tarjoamastani toimintaterapiasta on apua silloin, kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia esimerkiksi: Leikissä, toiminnanohjauksessa, kehonhahmotuksessa, sensomotoriikassa,  näönvaraisessa hahmottamisessa, tarkkaavaisuuden säätelyssä, sosiaalisessa osallistumisessa, itsetunnossa tai arkiympäristössä toimimisessa. Toimintaterapian alussa laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja lähipiirin kanssa tavoitteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, leikkiin, koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. 

Toimintaterapia on tavoitteellista leikkiä ja toimimista lapsilähtöisesti, hänen mielenkiintojaan kuunnellen. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi luovia toimintoja, pelejä, liikunnallisia leikki-tilanteita ja rakentelua. Terapiassa toiminta on lapselle hauskaa, sopivan haastavaa ja onnistumisen kokemuksia antavaa. Itsetunnon vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen lapselle merkityksellisissä toiminnoissa on mielestäni erityisen tärkeää.

 

PALVELUT

- Tarjoan toimintaterapiapalveluita 1.3.21 alkaen Uudenmaan alueella.Olen tehnyt Kelan kanssa sopimuksen lasten lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelun toteuttamisesta Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Lisäksi toimin alihankkijana Anna-Maria Seppäselle Lasten terapia Palikoissa Tuusulassa, Järvenpäässä, Keravalla ja Vantaalla. 

- Käytössäni on Toimintaterapia Huiskeen tilat Klaukkalassa, Nurmijärvellä ja Lasten terapia Palikoiden tilat Tuusulassa. 

-Toimintaterapia voi toteutua vastaanotto-, koti-, päiväkoti tai koulukäynteinä, maksusitoumuksen ja sopimuksen mukaan.

- Tarjoan toimintaterapiaa myös konsultaatiotyyppisesti, tässä minulla on taustalla vankka kokemus arviointi- ja ohjaustyöstä lapsiperheiden parissa.

- Tarjoan palvelua suomen ja englanninkielellä.

 

Lisätietoa ja apua arkeen löydät seuraavien linkkien takaa:

 

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys (SITY)

Lisää tietoa toimintaterapiasta, Toimintaterapeuttiliitto

MLL, vanhempainnetti; tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen

Neuvokas perhe- tukea arkeen

Kommunikoinnin tueksi, Papunet

Lasten terapia Palikat